Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych  dotyczących  możliwości pozyskania dofinansowania  w ramach w ramach Priorytetu 4

LGR Zalew Wiślany