OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących naborów:
I/1.1/2017
I/1.4/2017
I/2.1/2017
I/2.3/2017

LGR Zalew Wiślany

Formularze RRW-19 i RRW-20 już dostępne

Na stronie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni (MIR) są już dostępne aktualne kwestionariusze statystyczne: RRW-19 i RRW-20.

LGR Zalew Wiślany

Przekop Mierzei Wiślanej

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na wykonanie projektu przekopu Mierzei Wiślanej,

LGR Zalew Wiślany