Rada Stowarzyszenia LGR

Lp. Nazwisko i imię / imiona członka organu decyzyjnego LGD Nazwa reprezentowanej gminy Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem: Nazwa reprezentowanej instytucji
1 Józef Zamojcin Tolkmicko sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców Miasto Gmina Tolkmicko
2 Joanna Kurszewska Tolkmicko sektora społecznego oraz mieszkańców OSP Tolkmicko
3 Elżbieta Ewa Werner Braniewo sektora publicznego (pozostałe) oraz mieszkańców Miasto Braniewo
4 Krzysztof Grygo   sektora społecznego Odział Powiatowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Elblągu
5 Piotr Żydziak Frombork sektora gospodarczego (rybackiego) oraz mieszkańców -
6 Piotr Kozioł Braniewo sektora gospodarczego (rybackiego) oraz mieszkańców -
7 Natalia Gdula Frombork sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców Miasto Gmina Frombork
8 Jacek Kowalewski Braniewo sektora gospodarczego (rybackiego) oraz mieszkańców -
9 Jerzy Bogusz Braniewo sektora gospodarczego (rybackiego) oraz mieszkańców -
10 Ewa Kazimierczuk Braniewo sektora publicznego (władza publiczna) oraz mieszkańców Gmina Braniewo
11 Aleksandra Sosnowska-Kessler Tolkmicko sektora społecznego oraz mieszkańców  
12 Tomasz Kozioł Braniewo sektora gospodarczego (rybackiego) oraz mieszkańców -
13 Tomasz Krzykowski Braniewo sektora gospodarczego (rybackiego) oraz mieszkańców -
14 Paweł Gabiec Tolkmicko sektora społecznego oraz mieszkańców Uczniowski Klub Sportowy "TOLKMICKO"

Regulamin Rady

Procedury

Ocena operacji