Struktury

Zarząd LGR Zalew Wiślany

Paweł Kozioł - Prezes

Piotr Kasza - Wiceprezes

Renata Mrugała - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Jadczuk  - Przewodniczący

Jan Pieciukiewicz   - Członek

Marcin Sawicki       - Członek