Struktury

Zarząd LGR Zalew Wiślany

Paweł Kozioł - Prezes

Piotr Kasza - Wiceprezes

Renata Mrugała - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Stanisław Tomaszewski  - Przewodniczący

Jan Pieciukiewicz          - Członek

Zbigniew Jadczuk         - Członek