Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjnym dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w ramach w ramach Priorytetu 4

LGR Zalew Wiślany

Podpisanie umowy

W dniu 14.01.2022 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

LGR Zalew Wiślany