KONSULTACJE NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpoczęło prace zmierzające do opracowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023-2027.

LGR Zalew Wiślany