KONSULTACJE NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpoczęło prace zmierzające do opracowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023-2027.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru zachęcamy do aktywnego udziału
w pracach nad dokumentami poprzez udział w spotkaniach, indywidualnych konsultacjach oraz badaniach ankietowych.

Terminy najbliższych spotkań:

•    6 czerwca 2023 r. (wtorek)   godz. 11:00  
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a
we Fromborku

•    7 czerwca 2023 r.  (środa)  godz. 11:00            
Stowarzyszenie LGR „Zalew Wiślany” ul. Portowa 3 w Braniewie

•    12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)   godz. 11:00  
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Plac Wolności 3
w Tolkmicku

•   14 czerwca 2023 r. (środa)   godz. 11:00  
Urząd Gminy w Elblągu, ul. Browarna 85
w Elblagu