Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

przez LGR Zalew Wiślany

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjnym dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w ramach w ramach Priorytetu 4

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10:00 w dniu 15.03.2022 br. w Centrum Promocji i Edukacji w Braniewie, ul. Portowa 3.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z epidemią COVID-19 planowane spotkania odbędą się w obowiązującym reżimie sanitarnym. Zadbamy o wymagane odległości między uczestnikami, zapewnimy płyn do dezynfekcji. Ponadto, mając na uwadze zdrowie uczestników spotkania oraz pracowników biura, każdy uczestnik jest zobligowany do przybycia na spotkania we własnej maseczce ochronnej.