OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 2022

przez LGR Zalew Wiślany

Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez

społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących naborów:

VIII/1.1/2022

VIII/1.4/2022

VIII/2.1/2022

weryfikacja wstępna wniosku przez biuro