Zbliżające się nabory wniosków

Stowarzyszanie LGR „Zalew Wiślany” po akceptacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) dużymi krokami zbliża się do ogłoszenia pierwszych naborów wniosków.
 

Super User