Spotkania informacyjno-konsultacyjne

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących możliwości pozyskania

dofinansowania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Terminy i  miejsca spotkań:
• 12.02.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej
w Suchaczu, Królowej Marii 18, 82-340 Tolkmicko;

• 19.02.2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Tolkmicku, Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko;

• 20.02.2019 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork;

• 21.02.2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Centrum Promocji
i Edukacji w Braniewie, ul. Portowa 3, 14-500 Braniewo.