Informacja o planowanych naborach

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo
Informujemy, że w dniu 21.06.2019 r. ukaże się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie.


1.1 Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw
     Tworzenie i rozwój systemów przechowywania i sprzedaży produktów rybołówstwa
1.1.2     – 220.000,00 zł.
1.1.3     – 120.000,00 zł.
Limit środków:  340.000,00 zł.

1.4. Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa
Wzrost dochodów poprzez inwestycje związane z turystyką .
1.4.1.2     – 600.000,00 zł.
1.4.1.3     – 500.000,00 zł.
1.4.1.4     – 550.000,00 zł.
1.4.1.5     – 300.000,00 zł.
Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru
1.4.2.2     – 450.000,00 zł.
Limit środków: 2.400.000,00 zł.

2.1 Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru
2.1.1  –300.000,00 zł.
2.1.2  –250.000,00 zł.
2.1.3 – 150.000,00 zł.
Limit środków: 700.000,00 zł.

2.3 Nowoczesna ochrona środowiska
Wzrost potencjału środowiska.
2.3.2 – 240.000,00 zł.
2.3.3 – 139.996,68 zł.
Limit środków: 379,996,68 zł.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
 „Zalew Wiślany” znajdującego się przy ul. Portowej 3 w Braniewie.