Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji LSR

przez LGR Zalew Wiślany

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” przekłada

do konsultacji zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 oraz w załącznikach do umowy ramowej na realizację LSR.
Zmiany podyktowane są koniecznością aktualizacji wskaźników produktów ujętych w Strategii Stowarzyszenia. Zmiany wartości wskaźników produktu wynikają z końcowych rozliczeń Wnioskodawców i poświadczonych kwot przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uwagi do proponowanych zmian przyjmowane będą tylko i wyłącznie na poniżej zamieszczonym formularzu za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@lgrzalewwislany.pl z tytułem korespondencji „Aktualizacja LSR” do dnia 07.06.2021 r.

karta uwag

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2