WYNIKI NABORÓW WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach następujących przeprowadzonych naborów I/1.1/2017, I/1.4/2017, I/2.1/2017, I/2.3/2017 trwających od 02.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

LGR Zalew Wiślany

ŻYCZENIA WIELKANOCN 2017

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy,
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z najbliższymi oraz smacznego jajka
i mokrego lanego poniedziałku
życzy Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”.

LGR Zalew Wiślany

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących naborów:
I/1.1/2017
I/1.4/2017
I/2.1/2017
I/2.3/2017

LGR Zalew Wiślany