WYNIKI NABORÓW WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE

przez LGR Zalew Wiślany

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach następujących przeprowadzonych naborów I/1.1/2017, I/1.4/2017, I/2.1/2017, I/2.3/2017 trwających od 02.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

Wyniki naborów:
I/1.1/2017

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.1.2

I/1.4/2017

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.4.1.2

poddziałanie - 1.4.1.3

poddziałanie - 1.4.1.4

poddziałanie - 1.4.1.5

poddziałenie - 1.4.2.2

I/2.1./2017

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.1.1

poddziałanie - 2.1.2

poddziałanie - 2.1.3

Lista operacji nie wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.1.1

I/2.3/2017

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.3.2

poddziałenie - 2.3.3

 

Protokół z posiedzenia Rady LGR "Zalew Wiślany"