Nabory na kierunek Rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłosił naborów na kierunek Rybactwo.
W związku z powyższymi naborami, Władze Uniwersytetu przygotowały film promujący nabory.
Film ten został zamieszczony w serwisie YouTube pod adresem:
https://youtu.be/SHbnPqISKHk