Zaproszenie na posiedzenie Rady LGR „Zalew Wiślany” 09.06.2017

przez LGR Zalew Wiślany

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady LGR „Zalew Wiślany”, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” w Braniewie, ul. Portowa 3.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2.    Podsumowanie następujących naborów wniosków o dofinansowanie operacji:
a)    Nabór I/1.1/2017
b)    Nabór I/1.4/2017
c)    Nabór I/2.1/2017
d)    Nabór I/2.3/2017
3.    Ocena wniosków:
a)    Ocena zgodności operacji z LSR
b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR
4.    Dyskusja, wolne wnioski
5.    Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”
Józef Zamojcin