Zapytanie ofertowe - Święto Śledzia 2019

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” z siedzibą w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na organizację „Święta Śledzia” w Starej Pasłęce – 27.07.2019 r.

zapytanie ofertowe 01/06/2019

załącznik nr 1