Główne cele oraz zasady przyznawania pomocy

przez LGR Zalew Wiślany

LGR "ZALEW WIŚLANY" informuje potencjalnych wnioskodawców,

iż główne cele oraz zasady przyznawania pomocy  oraz typy operacji, które będą miały największe szanse

wsparcia z budżetu LSR znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. (STRATEGIA).

http://www.lgrzalewwislany.pl/images/download/strategia.pdf