Broszura informacyjna nt. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

przez LGR Zalew Wiślany

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Departament Pomocy Technicznej w ramach

działań informacyjno-promocyjnych broszurą na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

 

Przedstawione są w niej podstawowe informacje o nowym programie, na co przeznaczymy pieniądze, kto między innymi może z programu skorzystać, oraz podział środków według priorytetów i działań.

 

 Wersja elektroniczna broszury znajduje się na oficjalnej stronie programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa:

https://www.rybactwo.gov.pl/strony/aktualnosci/fundusz-europejski-dla-rybactwa-broszura-informacyjna/?fbclid=IwAR3c0i09Igw5u4KkUtOeMiaUciieObLE0TKatVS9SXmSgaN2bdMdyaRXUyE