Podpisane umowy

przez LGR Zalew Wiślany

Z radością informujemy, iż w dniu 29.09.2023 roku Zarząd Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany” podpisał dwie umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji

własnych pt.: "Wzrost potencjału środowiska poprzez zadania wzmacniające wiedzę lokalnej społeczności w zakresie świadomości ekologicznej, w tym zakup sprzętu i wyposażenia dot. edukacji ekologicznej" oraz „Wzrost potencjału środowiska poprzez przybliżenie lokalnej społeczności zasad działania odnawialnych źródeł energii”.  W ramach operacji planowany jest zakup, montaż i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła. Realizacja zadań zaplanowana jest na październik i listopad br.