Podpisanie umowy - Święto Śledzia i zawody wędkarskie

przez LGR Zalew Wiślany

W dniu 28.07.2023 roku Zarząd Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany” podpisał umowę z Samorządem

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji własnej pod tytułem "Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego".

W ramach operacji planowane są dwa zadania: organizacja imprezy plenerowej Święto Śledzia 2023 i organizacja zawodów wędkarskich.