WYNIKI X NABORU WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE

przez LGR Zalew Wiślany

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych

w ramach następujących przeprowadzonych naborów X/1.4/2022, trwającego od 22.09.2022 r. do 07.10.2022 r.

Wyniki naborów:

X/1.4/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.4.1.4

poddziałenie - 1.4.1.5

poddziałanie - 1.4.2.2

 

Protokół z posiedzenia Rady LGR "Zalew Wiślany"