Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 18.10.2022

przez LGR Zalew Wiślany

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjnym dotyczących prawidłowego rozliczania dofinansowań w ramach w ramach Priorytetu 4

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10:00 w dniu 18.10.2022 br. w Centrum Promocji i Edukacji w Braniewie, ul. Portowa 3.