WYNIKI NABORÓW WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE NABÓR VIII

przez LGR Zalew Wiślany

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych

w ramach następujących przeprowadzonych naborów VIII/1.1/2022, VIII/1.4/2022, VIII/2.1/2022, trwających od 04.04.2022 r. do 20.04.2022 r.

Wyniki naborów:

VIII/1.1/2022

poddziałanie - 1.1.2

poddziałanie - 1.1.3

VIII/1.4/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.4.1.2

poddziałanie - 1.4.1.4 - brak złożonych wniosków

poddziałenie - 1.4.1.5 - brak złożonych wniosków


VIII/2.1/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.1.1


 

Protokół z posiedzenia Rady LGR "Zalew Wiślany"