Szkolenie z płatności i zasad konkurencyjności - 25.11.2021

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo,
pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zapraszają na szkolenie z płatności objętych działaniem

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Szkolenie obejmować będzie kwestie związane z rozliczaniem wniosków o płatność, oraz zostaną omówione zasady konkurencyjności. Szkolenie odbędzie się 25.11.2021 r. (czwartek)
o godzinie 10:00 w Centrum Promocji i Edukacji ul. Portowa 3 w Braniewie.    
Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia do dnia 24.11.2021 r.