WYNIKI NABORÓW WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE NABÓR VII

przez LGR Zalew Wiślany

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych

w ramach następujących przeprowadzonych naborów VII/1.1/2021, VII/1.4/2021, VII/2.1/2021, VII/2.3/2021 trwających od 12.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

Wyniki naborów:

VII/1.1/2021

Brak złożonych wniosków

VII/1.4/2021

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.4.1.2

poddziałanie - 1.4.1.3

poddziałenie - 1.4.2.2


VII/2.1./2021

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.1.2

poddziałanie - 2.1.3


VII/2.3/2021

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.3.2

poddziałenie - 2.3.3

 

Protokół z posiedzenia Rady LGR "Zalew Wiślany"