Zaproszenie na posiedzenie Rady LGR "Zalew Wiślany"

przez LGR Zalew Wiślany

W imieniu Przewodniczącego Rady – Pana Józefa Zamojcina,
serdecznie zapraszam Członków Rady na posiedzenie,

które odbędzie się w dniu 10.09.2021 r. (piątek) o godzinie 09:00
w siedzibie LGR ul. Portowa 3 w Braniewie,
w celu oceny wniosków złożonych w ramach VII naboru wniosków
ogłoszonego w dniu 27 lipca 2021 roku.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.    Podsumowanie następujących naborów wniosków o dofinansowanie operacji:
a) Nabór VII/1.1/2021
b) Nabór VII/1.4/2021
c) Nabór VII/2.1/2021
d) Nabór VII/2.3/2021

3.    Ocena wniosków:
a)    Ocena zgodności operacji z LSR;
b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR.

4.    Dyskusja, wolne wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.


Z poważaniem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"
14-500 Braniewo
ul. Portowa  3