OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 2021

przez LGR Zalew Wiślany

Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez

społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących naborów:

VII/1.1/2021

VII/1.4/2021

VII/2.1/2021

VII/2.3/2021

 

weryfikacja wstępna wniosku przez biuro