Informacja o planowanych naborach

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo
Informujemy, że w dniu 12.08.2021 r. ukaże się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie.


1.1 Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw
Tworzenie i rozwój systemów przechowywania i sprzedaży produktów rybołówstwa
1.1.2     – 227.446,00 zł.
1.1.3     – 71.389,00 zł.
Limit środków:  298.835,00 zł.

1.4. Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa
Wzrost dochodów poprzez inwestycje związane z turystyką .
1.4.1.2     – 134.681,00 zł.
1.4.1.3     – 229.829,00 zł.
1.4.1.4     – 72.971,00 zł.
1.4.1.5     – 53.785,00 zł.
Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru
1.4.2.2     – 134.619,00 zł.
Limit środków: 625.885,00 zł.

2.1 Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru
2.1.1  – 191.623,00 zł.
2.1.2  – 242.475,00 zł.
2.1.3  – 156.654,00 zł.
Limit środków: 590.752,00 zł.

2.3 Nowoczesna ochrona środowiska
Wzrost potencjału środowiska.
2.3.2 – 125.862,00 zł.
2.3.3 – 24.372,00 zł.
Limit środków: 150.234,00 zł.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
 „Zalew Wiślany” znajdującego się przy ul. Portowej 3 w Braniewie.