Zapytanie ofertowe - Święto Śledzia 2021

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” z siedzibą w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na organizację „Święta Śledzia” w Starej Pasłęce – 24.07.2021 r.

zapytanie ofertowe 01/07/2021

załącznik nr 1