Informacja dotycząca operacji własnej 2021

przez LGR Zalew Wiślany

W związku z umieszczeniem w dniu 07.06.2021 r. na stronie internetowej LGR www.lgrzalewwislany.pl   informacji o planowanej do realizacji operacji własnej,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”  informuje, że do dnia 07.07.2021 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
Operacja realizowana z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.