Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie

przez LGR Zalew Wiślany

W dniu 23 stycznia br. w Centrum Promocji i Edukacji w Braniewie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie

w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” 2014-2020. Samorząd województwa reprezentował Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Marek Gustaw Brzezin. Wnioskodawcy z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” podpisali 22 umowy
o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mln zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu Beneficjenci z naszego obszaru działania będą mogli m.in. rozwijać dotychczasowe działalności gospodarcze, istniejącą infrastrukturę: turystyczną, kulturalną i rekreacyjną, jak również promować lokalne walory, w tym produkty czy usługi lokalne. Wszystkim naszym Beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów.
Jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszego funduszu i składania wniosków w ramach ogłaszanych naborów. Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie planujemy w pierwszym półroczu 2020 r., o którym będziemy informować na naszej stronie internetowej.