Szkolenie z płatności i konkurencyjności

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szkolenie obejmować będzie rozliczanie wniosków o płatność oraz nowych zasad dotyczących konkurencyjności,  które odbędzie się 12.11.2019 roku o godzinie 10:00 w Centrum Promocji i Edukacji znajdującym się przy ul. Portowej 3 w Braniewie .
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na konsultacje do dnia 8.11.2019 r.