Spotkanie informacyjno-konsultacyjne rozliczanie projektów

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” informuje iż,

w dniu 8 października 2019 roku o godzinie 11:00 organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Spotkanie odbędzie się w Centrum Promocji i Edukacji mieszczącym się przy ulicy Portowej 3 w Braniewie.
Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia związane z rozliczaniem projektów, w tym formularz wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach  Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020, pozostała dokumentacja niezbędna do rozliczenia projektów oraz zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Serdecznie zapraszają
Pracownicy LGR „Zalew Wiślany”