WYNIKI NABORÓW WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE NABÓR V

przez LGR Zalew Wiślany

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych

w ramach następujących przeprowadzonych naborów V/1.1/2019, V/1.4/2019, V/2.1/2019, V/2.3/2019 trwających od 08.07.2019 r. do 22.07.2019 r.

Wyniki naborów:

V/1.1/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.1.2

poddziałanie - 1.1.3

V/1.4/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.4.1.2

poddziałanie - 1.4.1.3

poddziałanie - 1.4.1.4

poddziałanie - 1.4.1.5

poddziałenie - 1.4.2.2

Lista operacji niewybranych do dofinasowania

poddziałanie - 1.4.1.2

poddziałanie - 1.4.1.4

poddziałanie - 1.4.1.5

poddziałanie - 1.4.2.2

Lista operacji bez oceny

poddziałanie - 1.4.1.2

V/2.1./2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.1.1

poddziałanie - 2.1.2

poddziałanie - 2.1.3


V/2.3/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.3.2

poddziałenie - 2.3.3

 

Protokół z posiedzenia Rady LGR "Zalew Wiślany"