Zaproszenie na posiedzenie Rady LGR "Zalew Wiślany"

przez LGR Zalew Wiślany

W imieniu Przewodniczącego Rady – Pana Józefa Zamojcina,
serdecznie zapraszam Członków Rady na posiedzenie,

które odbędzie się w dniu 31.07.2019 r. (środa) o godzinie 10:00
w siedzibie LGR ul. Portowa 3 w Braniewie,
w celu oceny wniosków złożonych w ramach V naboru wniosków
ogłoszonego w dniu 21 czerwca 2019 roku.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.    Podsumowanie następujących naborów wniosków o dofinansowanie operacji:
a) Nabór V/1.1/2019
b) Nabór V/1.4/2019
c) Nabór V/2.1/2019
d)  Nabór V/2.3/2019

3.    Ocena wniosków:
a)    Ocena zgodności operacji z LSR;
b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR.

4.    Dyskusja, wolne wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.


Z poważaniem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"
14-500 Braniewo
ul. Portowa  3