Warsztaty edukacyjne zakończone

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” pragnie poinformować, iż zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych

w klasach I-III szkół podstawowych z terenu objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach przeprowadzanej operacji własnej przez nasze Stowarzyszenie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 z wyłączeniem projektów grantowych.
Celem warsztatów było zaznajomienie dzieci z pracą rybaka, oraz pokazaniem piękna i różnorodności akwenu jakim jest Zalew Wiślany. W trakcie warsztatów przedstawiano prezentację dotyczącą pracy rybaka, narzędzi połowowych, ubioru, sprzętu, który wykorzystywany jest w jego codziennej pracy, oraz ryb, organizmów morskich, ptaków, gadów, płazów, zwierząt związanych z Zalewem Wiślanym, jak i legend związanych z Zalewem Wiślanym. Następnie w ramach zajęć plastycznych dzieci wykonywały swoje prace związane z tematyką Zalewu Wiślanego. Na koniec zajęć każdy uczestnik warsztatów otrzymał upominek: gadżety promocyjne oraz drobny poczęstunek.
W warsztatach wzięło udział 30 klas z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie, Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Braniewie, Szkoły Podstawowej we Fromborku, Szkoły Podstawowej w Lipowinie oraz Szkoły Podstawowej w Szylenach.
W imieniu Zarządu i pracowników Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany” chcielibyśmy bardzo podziękować dyrekcji, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom, którzy wzięły udział w organizowanych warsztatach. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom dzieci poznały zawód rybaka, wodny świat, nasz Zalew Wiślany, oraz że spędziły czas
w przyjemnej atmosferze.