Szkolenie z płatności

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności

terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szkolenie obejmować będzie rozliczanie wniosków o płatność,  odbędzie się 27.11.2018 roku o godzinie 10:00 w Centrum Promocji i Edukacji znajdującym się przy ul. Portowej 3 w Braniewie .
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na konsultacje do dnia 23.11.2018r.