WYNIKI NABORÓW WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE

przez LGR Zalew Wiślany

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Wiślany" zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych

w ramach następujących przeprowadzonych naborów III/1.1/2018, III/1.4/2018, III/2.1/2018, III/2.3/2018 trwających od 25.09.2018 r. do 10.10.2018 r.

Wyniki naborów:

III/1.1/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.1.2

poddziałanie - 1.1.3

III/1.4/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 1.4.1.1

poddziałanie - 1.4.1.2

poddziałanie - 1.4.1.3

poddziałanie - 1.4.1.4

poddziałenie - 1.4.2.2

III/2.1./2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.1.3

III/2.3/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania

poddziałanie - 2.3.1
poddziałanie - 2.3.2
poddziałenie - 2.3.3

 

Protokół z posiedzenia Rady LGR "Zalew Wiślany"