Zaproszenie na posiedzenie Rady LGR „Zalew Wiślany” 19.10.2018

przez LGR Zalew Wiślany

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady – Józefa Zamojcina, serdecznie zapraszamy
Członków Rady na I posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19.10.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie LGR,

w celu oceny wniosków złożonych w ramach
III naboru ogłoszonego w dniu 25 września 2018 roku.
Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

2.    Podsumowanie następujących naborów wniosków o dofinansowanie operacji:
a) Nabór III/1.1/2018
b) Nabór III/1.2/2018
c) Nabór III/1.3/2018
d) Nabór III/1.4/2018
e) Nabór III/2.1/2018
f)  Nabór III/2.3/2018

3.    Ocena wniosków:
a)    Ocena zgodności operacji z LSR
b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR

4.    Dyskusja, wolne wnioski

5.    Zakończenie posiedzenia