Konkurs fotograficzny i plastyczny

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” pragnie poinformować, iż na obszarze objętym naszą Lokalną Strategią Rozwoju realizujemy projekty:

- konkurs fotograficzny
- konkurs plastyczny,
obejmujące promocję obszaru zależnego od rybołówstwa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu organizację konkursów dla dzieci z klas 4-6 (konkurs plastyczny) 7-8 (konkurs fotograficzny),
których celem będzie uwrażliwienie dzieci i młodzieży na otaczającą nas przyrodę, oraz pokazaniem piękna i różnorodności Zalewu Wiślanego.
W każdym konkursie Komisja Konkursowa wyłoni trzech zwycięzców (I,II i III miejsce), oraz cztery wyróżnienia.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody.

plakat konkurs fotograficzny

plakat konkurs plastyczny

regulamin - konkurs fotograficzny

regulamin - konkurs plastyczny

karta zgłoszenia - konkurs fotograficzny

karta zgłoszenia - konkurs plastyczny