Zaproszenie na szkolenie

przez LGR Zalew Wiślany

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”  w ramach

Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne. Szkolenie odbędzie się 21.09.2018 roku o godzinie 10:00
w Centrum Promocji i Edukacji znajdującym się przy ul. Portowej 3 w Braniewie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia na konsultacje do dnia 20.09.2018 r.