OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 2018

przez LGR Zalew Wiślany

Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez

społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących naborów:

III/1.1/2018

III/1.2/2018

III/1.3/2018

III/1.4/2018

III/2.1/2018

III/2.3/2018