Informacja o planowanych naborach

przez LGR Zalew Wiślany

Szanowni Państwo
Informujemy, że w dniu 10.09.2018 r. ukaże się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie.

Wnioski będzie można składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Portowej 3 w Braniewie od 25.09.2018 r. do godziny 12:00 dnia 10.10.2018 r. Będzie się można starać o dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:

1.1 Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw
      Tworzenie i rozwój systemów przechowywania i sprzedaży produktów rybołówstwa
1.1.1     – 360.000,00 zł.
1.1.2     – 488.949,00 zł.
1.1.3     – 200.000,00 zł.
Limit środków:  1.048.949,00 zł.

1.2 Zarządzanie wspólnymi zasobami
          1.2.1.1 – 80.000,00 zł
          1.2.2.1 – 60.000,00 zł
     Limit środków: 140.000,00 zł.

1.3 Rozwój kadry rybackiej
          1.3.1 – 17.000,00 zł
    Limit środków: 17.000,00 zł.

1.4. Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od rybołówstwa
Wzrost dochodów poprzez inwestycje związane z turystyką
1.4.1.1     – 85.000,00 zł.
1.4.1.2     – 192.353,00 zł.
1.4.1.3     – 68.957,00 zł.
1.4.1.4     – 131.199,00 zł.
1.4.1.5     – 93.229,00 zł.
Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru
1.4.2.1     – 40.000,00 zł.
1.4.2.2     – 40.000,00 zł.
Limit środków: 650.738,00 zł.

2.1 Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru
2.1.3 – 150.000,00
Limit środków: 150.000,00 zł.

2.3 Nowoczesna ochrona środowiska
Wzrost potencjału środowiska
2.3.1 – 85.000,00 zł.
2.3.2 – 23.230,00 zł.
2.3.3 – 40.000,00 zł.
Limit środków: 148.230,00 zł.

Po więcej informacji zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
 „Zalew Wiślany” znajdującego się przy ul. Portowej 3 w Braniewie.