Szkolenie z Zasad Konkurencyjności

przez LGR Zalew Wiślany

Dnia 30.08.2018 roku o godzinie 11:00 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła szkolenie z Zasad Konkurencyjności PO RiM 2014-2020. Szkolenie odbyło się w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Wiślany” przy ulicy Portowej 3, w Braniewie.

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw zgłaszanym prośbom, na stronie internetowej ARiMR został opublikowany wzór zapytania ofertowego wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty/konkurencyjny-tryb-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze.html

Należy podkreślić, że dokumenty te mają charakter przykładowy i nie ma obowiązku ich stosowania w takiej formie.

prezentacja