Szkolenie członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz pracowników biura

przez LGR Zalew Wiślany

W związku z planowanym naborem wniosków w II kwartale 2018r. w dniu 3 lutego br.

w Centrum Promocji i Edukacji w Braniewie odbyło się szkolenie służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażaniu LSR, w tym pracowników i członków organów Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany”.
Celem szkolenia było przede wszystkim wyposażenie członków organu decyzyjnego
w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji
do dofinansowania. Podczas szkolenia nie zabrakło również ważnych zagadnień uzupełniających wiedzę członków Zarządu Stowarzyszenia oraz pracowników biura.

Omówiono m.in.:

- Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność – ostatnie zmiany;
- Zasady wyboru operacji do dofinansowania przez Radę, zadania Zarządu i Biura LGD w tym procesie (krok po kroku, od uzgodnienia terminu naboru do rozpatrzenia protestu) po nowelizacji ustawy o RLKS;
- Zasady wzywania wnioskodawców do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w świetle nowelizacji ustawy o RLKS;
- Przebieg posiedzenia Rady – w świetle nowelizacji (po uwzględnieniu wyjaśnień
i uzupełnień);
- Zasady obliczania parytetów w Radzie – teoria i praktyka;
-  Najnowsze zmiany w procedurach realizacji LSR stosowanych przez LGR Zalew Wiślany
- Procedura rozpatrywania protestów przez LGD – po nowelizacji ustawy o RLKS i nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów;
- Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego instrumentu RLKS i funkcjonowania LGD, itd.