Spotkania konsultacyjno-informacyjne

przez LGR Zalew Wiślany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkania konsultacyjno-informacyjne, które odbędą się w lutym:

12.02.2018 w Suchaczu – Świetlica o godzinie 11:00
13.02.2018 w Tolkmicku – Urząd Miasta i Gminy o godzinie 11:00
15.02.2018 we Fromborku –Urząd Miasta i Gminy o godzinie 11:00
16.02.2018 w Braniewie – W siedzibie LGR ul.Portowa 3 o godzinie 11:00