Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji LSR

przez LGR Zalew Wiślany

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” przekłada do konsultacji zmiany w załącznikach do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 oraz w załącznikach do umowy ramowej na realizację LSR.

Zmiany podyktowane są m.in. koniecznością dostosowania dokumentu do nowelizacji Ustawy o RKLS z dnia 20.02.2015 r., do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. oraz zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Uwagi do proponowanych zmian przyjmowane będą tylko i wyłącznie na poniżej zamieszczonym formularzu za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@lgrzalewwislany.pl
z tytułem korespondencji „Aktualizacja LSR” do dnia 31.01.2018 r.
Ponadto, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w LSR,
oraz planowanego naboru wniosków w 2018 r., które odbędzie się w dniu 16 lutego br. o godzinie 11:00 w siedzibie LGR „Zalew Wiślany” w Braniewie.

Załączniki:

1. Konsultacje

2. Nowe procedury

3. Regulamin Rady

4. Karta uwag