Spotkania informacyjno - konsultacyjne

przez LGR Zalew Wiślany

W dniach 1,2,3,6 marca 2017na terenie działania LGR „Zalew Wiślany” odbyły się spotkania informacyjno – konsultacyjne

skierowane do potencjalnych beneficjentów  dotyczące możliwości pozyskiwania środków z Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Informujemy, iż w Biurze LGR „Zalew Wiślany” można korzystać z nieodpłatnego wsparcia doradczego z zakresu jak napisać wniosek.
Serdecznie Zapraszamy.