Zbliżające się nabory wniosków

przez Super User

Stowarzyszanie LGR „Zalew Wiślany” po akceptacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) dużymi krokami zbliża się do ogłoszenia pierwszych naborów wniosków.
 

Podstawą działań Stowarzyszenia LGR „Zalew Wiślany” w latach 2014-2020 jest strategia, która powstała w oparciu o zidentyfikowane potrzeby mieszkańców. W LSR zawarte zostały kierunki rozwoju na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszego obszaru. Realizacja strategii zależy od pomysłowości, kreatywności wszystkich mieszkańców oraz od dobrego przygotowania projektów oraz rzetelnej i odpowiedzialnej ich realizacji.